Meie pea veerandsajandine kogemus lasteaedades ja koolides pildistamisel annab kindluse, et saadud tulemus on see, mida ootasite. Samas meie kogemus ei ole tardunud tõde vaid õpime ise ja pakume ka uusi lähenemisi. Pildistamisele kuluv aeg möödub rõõmsalt ja tegusalt. Kõik lapsed ja õpetajad saavad sellise tähelepanu osaliseks, nagu oleksid nad ateljees pildistamas. Kõik meie meesfotograafid suhtlevad vabalt ka vene keeles.

Meie fotograafid lepivad Teiega eelnevalt kokku pildistamise aja, piltide ostmise mooduse ja vaatavad vajadusel üle pildistamise koha. 

Tellimine

Piltide tellimine toimub meie poolt koolidele jagatud tellimislehtede järgi. Iga õpilane saab tellimuselehe ja täidab ning esitab fotograafile pildistma minnes.

 

Maksmine

Piltide eest maksmine toimub pildistamise päeval kohapeal või pärast piltide kättesaamist lapsevanema poolt meie arveldusarvele esitatud arve järgi.

 

Järeltellimine

Kui hiljem kodus pilte vaadates tekib tahtmine neid juurde tellida, siis selleks tuleb pildi tagumiselt küljelt üles kirjutada pildi number(neljakohaline) ja täita meie tellimusleht, mis asub siin